مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 47
حجم 424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 تاريخچه ارزيابي عملكرد
سابقه ارزيابی به گذشته‌های بسيار دور بر مي‌گردد. مطالعات نشان می‌دهد كه همواره در شكل گيری اجتماعات بشری تحت عنوان قبايل، پديده تقسيم كار در بين اعضای قبيله در مواردی نظير شكار، ايجاد امكان استراحت و غيره وجود داشته است. در اين دوران ارزيابي عملكرد به صورت ابتدايی موجود بوده است به گونه ای كه افراد موفق به گرفتن پاداش يا احتمالاً ترفيع مقام نايل شدند. نظام ارزيابی عملكرد به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال1800 ميلادی توسط رابرت اون در اسكاتلند در صنعت نساجي برای اولين بار مطرح گرديد، بطوريكه كالاهای توليد شده با استفاده از چوب‌هايی در رنگ‌های مختلف درجه بندی شدند كه اين كار در واقع نوعی ارزيابی از كيفيت و يا ستاده سازمان بوده است.در عصر حاضر، ارزيابی عملكرد در مقايسه با گذشته تكامل يافته و هم ‌پا با سير توسعه انديشه‌های مديريت، فرايند، ماهيت و كاركردهای ان توسعه و گسترش زيادی يافته است (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، 1380).

 

 

 ارزيابي عملكرد در ايران
تاریخچه ارزیابی عملكرد در ایران به قرن هفتم هجری برمی‌گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضل‌الله مطرح شد. قرن‌ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در كشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مركز ارزشیابی سازمان‌های دولتی در نخست وزیری تشكیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه كشور، وظیفه ارزیابی عملكرد دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان‌های دولتی در این سازمان تشكیل شد.

در سال ۱۳۵۴ براساس اصلاحیه مورخ 28/12/1353 قانون استخدام كشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذكور وظیفه ارزشیابی و كارایی در دستگاه‌های اجرایی كشور، به منظور راهنمایی آنها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی‌كشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی تشكیل شد. در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان‌های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی‌كشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی كارایی و عملكرد دستگاه‌های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌كشور و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، این وظیفه برعهده دفتر ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گذاشته شد (کریمی،1385)

 

 

 ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد 
نظام ارزيابی عملكرد را می‌توان از زوايای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو ديدگاه مهم در خصوص ارزيابی عملكرد وجود دارد: 1) ديدگاه سنتی و 2) ديدگاه نوين. در ديدگاه سنتی، مهمترين هدف ارزيابی، قضاوت و ارزيابی عملكرد می‌باشد در حالی كه در ديدگاه مدرن، فلسفه ارزيابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفيت ارزيابی شونده متمركز شده است. ساير تفاوتهای اين دو ديدگاه را می توان به صورت زير بيان كرد:

نقش ارزيابي كننده: در ديدگاه سنتی ارزيابی كننده، هادی، مشورت دهنده و تسهيل كننده عمليات و عملكردها مي باشد.
دوره ارزيابي: در دیدگاه سنتی ارزیابی عملکرد، مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و ارزیابی عملکرد می‌باشد. دیدگاه سنتی عملکرد دیدگاهی گذشته نگر دارد. در حالی که در دیدگاه مدرن فلسفه ارزیابی بر رشد و توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است و ارزیابی در راستای چشم انداز و اهداف آتی سازمان برنامه ریزی واجرا می‌شود (نجفی و سایرین،1388: 161-147)

هدف: در ديدگاه سنتی هدف كنترل ارزيابی دهنده و مچ گيری است و اعمال سبك دستوری و محاكمه‌ای از ويژگي های بارز آن به شمار مي‌آيد در حالي كه در ديدگاه مدرن، هدف اموزش، رشد و بهبود بهسازی افراد و سازمان اهداف می‌باشد. 
دلیل این‌که امروزه بیشتر سیستم های ارزیابی عملکرد‌‌سنتی ، استاتیک می‌باشند این است که این سیستم ها در برابر تغییرات داخلی و محیط خارجی سازمان پویا و حساس نیستند (رمضان زاده، 1390).

 

 

 سیستمهای  ارزیابی عملکرد سنتی و نوین
در بررسی فلسفه وجودی ارزیابی عملکرد با دو دیدگاه سنتی و نوین روبه رو می شویم. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آنها در سنجش و نظارت بر ابعاد چندگانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد بر شاخصهای مالی است (زالی،1388) که این امر ریشه در تئوری های اقتصادی دارد. 
اما شاخصهای مالی به تنهایی نمی توانند تصویر مناسب و کاملی از فعالیتهای داخل سازمان برای طراحان سیستمهای کنترل مدیریت فراهم کنند (رجاییان.1384)

 

استفاده از شاخصهای مالی به عنوان تنها معیار در ارزیابی عملکرد اثرهای نامطلوب زیر را به دنبال خواهد داشت:
1-  عمدتا” کوتاه نگرند. لذا مدیرانی که عملکردشان با شاخصهای مالی ارزیابی می شود ترغیب می شوند که با خطر انداختن ارزشها و عملکرد بلند مدت سازمان. نتایج مالی کوتاه مدت را بهبود بخشند. بطور مثال کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آموزش گر چه در کوتاه مدت با کاستن هزینه های سازمان سود کوتاه مدت را افزایش می دهد ولی در بلند مدت موقیت رقابتی سازمان را به خطر می اندازند.

 

2-شاخصهای مالی کلان نگر نیستند و عوامل بیرونی موثر بر فعالیتهای سازمانی را در نظر نمی گیرند. لذا دید محدودی به مدیران می دهند وآنها را وا می دارند که به سازمان به عنوان یک سیستم بسته نگاه کنند.

 

3-عمدتاً شاخصهای مالی گذشته نگر و تاخیر دارند. به این معنی که خود حاصل بهبود عملکرد سازمان در حوزه های دیگرند.این شاخصها عمدتاً حاصل شاخصهای پیش رو هستند. کاهش زمان معرفی محصول به بازار زمان فرآیند افزایش بازده فرآیندهای عملیاتی و…شاخصهای پیش رو بوده ومی توانند موجب بهبود شاخصهای تاخیرداری نظیر سودآوری و نرخ بازده سرمایه شوند. بی توجهی به شاخص های پیش رو موجب می شود که روابط علت و معلولی بین شاخص ها در نظر گرفته  نشود و سازمان نتواند مسیر بهبودعملکرد مالی خود را بیابد.

 

4-شاخصهای مالی با یک کاسه کردن عملکرد تمامی اجزاءی سازمان در چند معیار نمی توانند مبنایی برای ارزیابی عملکرد واحدها و فرآیندهای سازمانی قرار گیرند. به عبارتی افزایش سود می تواند حاصل  مجموعه ای از بهبودهای علی و معلولی در سازمان باشد. در این مجموعه برخی واحدها و فرآیندها موثرتر و برخی کم تاثیرتر بوده و حتی ممکن است برخی واحدها و فرآیند عملکرد نامناسبی داشته باشند ولی برآیند کلی (به علت عملکرد خوب دیگر واحدها، فرآیندها و یا عوامل بیرونی) مناسب باشد.

 

5-کنترل مالی صرف ممکن است مدیران را ترغیب کند که داده ها را دستکاری کنند. مثلاً مدیران ممکن است با استفاده از روشهای حسابداری از درآمد آینده برای اهداف جاری قرض بگیرند. از آنجا که در تعیین اهداف مالی در بودجه هر دوره مدیران نفوذ زیادی دارند. ممکن است آنها اهدافی را وضع کنند که به راحتی بتوان به آنها دست یافت.

 

6-کارکنان و نیروهای اجرایی سازمان دید محدودی نسبت به شاخصهای مالی دارند و درک اینکه چه فعالیتی در حوزه کاری آنان موجب ارتقاء و بهبود شاخص های مالی (نظیر نرخ بازده سرمایه و سودآوری) می شود برای آنها دشوار است. لذا نمی توانند فعالیتهای خود را در جهت بهبود این شاخصها جهت دهی کنند (نجمی و زارعی، 1387).

 

در مقاله زالی در سال 1388 وان بیان کرد که تکیه بر معیارهای مالی صرف برای اطمینان از اینکه استراتژی خوب اجرا شود کافی نیست. از این رو صاحبنظران و دست اندر کاران به جستجوی شیوه ها و سیستم های نوین ارزیابی عملکرد می پردازند که تا حد امکان نقطه ضعف ها ی سیستم های سنتی را نداشته و پاسخگوی مشکلاتی که به آنها اشاره شد باشند (زالی، 1387).پیتر دراکر در این زمینه به عنوان معضل سنجش ارزیابی عملکرد چنین بیان می دارد: ((سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تامین نیازهای جدید کسب و کار موفق نمی شود، ریشه در شاخصهای ناقص و ضعیف دارد. تاکید بر شاخص های حسابداری بیانگر دیدگاههای تاریخی به عملکرد مالی شرکتها می باشد. این شاخص ها نتیجه عملکرد مدیریت است نه علت آن.))

 

 

 

 فهرست مطالب 
ارزیابی عملکرد
2-1-1- مقدمه    11
2-1-2- تعاریف ارزیابی عملکرد    11
2-1-3- تاريخچه ارزيابي عملكرد     13
2-1-3-1- ارزيابي عملكرد در ايران     13
2-1-4- ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد      14
2-1-5- سیستمهای  ارزیابی عملکرد سنتی و نوین    15
2-1-5-1- سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد      16
2-1-5-1-1- سیستم اندازه گیری حسابداری     16
2-1-5-1-2- روش ABC      17
     2-1-5-1-3- روش ارزش افزوده اقتصادی      17
     2-1-5-1-4- روشهای ارزیابی عملکرد افراد      18
     2-1-5-2- سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد    18
     2-1-5-2-1- نظام مدیریت کیفیت ایزو     18
     2-1-5-2-2- نظام مدیریت بر مبنای هدف    19
2-1-5-2-3- نظام مدیریت کیفیت جامع    19
2-1-5-2-4- روش بالدریج    20
2-1-5-2-5- نظام مدیریت هوشین    20
2-1-5-2-6- مدل تعالی سازمانی اروپا    21

 

منابع

 

 

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد از free


مطالب تصادفی